Available courses

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest Rejestracja Państwa Szkoły i wskazanie Opiekuna, który przeprowadzi szkolny etap Konkursu za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 marca 2023 r.

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się corocznie w dwóch etapach.

Uczniowie - uczestnicy I etapu konkursu dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle; podczas rejestracji podają dane adresowe szkoły włącznie z numerem REGON - ten moduł rejestracyjny uruchomimy wkrótce.

Do 14 kwietnia 2023 r. na adres email Szkolnego Opiekuna Konkursu Logicznego zostanie przesłana lista zarejestrowanych uczestników - uczniów danej szkoły. Szkolny Opiekun Konkursu Logicznego jest zobowiązany do przesłania potwierdzonej listy uczestników w formie elektronicznej (wyraźne zdjęcie lub skan) na adres logika@kul.pl do 19 kwietnia 2023 r.

I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub - jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne - na terenie szkoły. W obu przypadkach Opiekunowie przygotowujący etap szkolny konkursu tworzą, we własnym zakresie, komisję szkolną, która nadzorować będzie przebieg testu.

Etap I – szkolny odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godzinach 09.00-10.00 CET. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełnią testy konkursowe online. Test składający się z pytań zamkniętych powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej, tj. 45 minut.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Komplet informacji o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu znajduje się na stronie https://konkurslogiczny.kul.pl.