• Jak miło Cię widzieć!

  Rozwiąż Test Etapu Szkolnego - kliknij w ten link


  Życzymy Wam powodzenia!


  Etap szkolny XII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego  Zasady rozwiązywania testu i punktacja:

  • Test zostanie udostępniony w piątek, 12 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00.
  • Jest to test wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu wykluczona jest tylko taka możliwość, że żadna odpowiedź nie jest poprawna.
  • Test składa się z 28 pytań, a maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć uczestnik Etapu Szkolnego wynosi 38.
  • Za każde pytanie, z wyjątkiem dwóch, można otrzymać 0 pkt. lub 1 pkt. W dwóch pytaniach można otrzymać od 0 do 6 pkt., po 1 pkt. za każde poprawne przyporządkowanie.
  • Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną otrzymuje się 0 pkt.
  • Za odpowiedź poprawną zostaje przyznany 1 pkt. niezależnie od tego, ile właściwych opcji odpowiedzi jest w danym pytaniu (może być jedna prawdziwa albo dwie prawdziwe, albo trzy prawdziwe, albo cztery). Punkt zostanie przyznany tylko wówczas, gdy zaznaczone są wszystkie i wyłącznie prawdziwe opcje, czyli gdy nie jest zaznaczona żadna błędna odpowiedź. W dwóch pytaniach za każde poprawne przyporządkowanie można otrzymać od 0 do 6 pkt.; po 1 pkt. za każde właściwe przyporządkowanie.
  • Przypominamy, że ten test możecie rozwiązywać tylko jeden raz i obowiązuje w nim nawigacja sekwencyjna (otworzyłeś pytanie – rozwiąż je) - nie można korygować zapisanych pytań i wracać do pytań już wypełnionych lub wcześniej otwartych.
  • W tym teście jest ustawiony limit czasu i wynosi 45 minut. Czas jest odliczany od momentu rozpoczęcia wypełniania testu jednak nie później niż do godziny 10.00.
  • Otwarte podejścia są zapisywane automatycznie i będą uwzględnione w punktacji nawet jeśli nie ukończycie testu.
  • W teście zastosowano zabezpieczenia przeglądarki: oznacza to, że test uruchomi się tylko wtedy, gdy uczeń ma włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce internetowej. Ponadto test pojawi się w oknie pop-up na pełnym ekranie, który zakrywa wszystkie inne okna i nie ma elementów sterujących nawigacją.

   

  Życzymy Wam powodzenia!