X Ogólnopolski Konkurs Logiczny - test próbny

X Ogólnopolski Konkurs Logiczny - test próbny

Napisane przez: Andrzej Zykubek ()
Liczba odpowiedzi: 0

Rozwiąż test próbny (Quiz)


Zasady rozwiązywania testu i punktacja:
  • Jest to test wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu wykluczona jest tylko taka możliwość, że żadna odpowiedź nie jest poprawna.
  • Za każde pytanie można otrzymać 0 pkt. lub 1 pkt.
  • Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną otrzymuje się 0 pkt.
  • Za odpowiedź poprawną zostaje przyznany 1 pkt. niezależnie od tego, ile właściwych opcji odpowiedzi jest w danym pytaniu (może być jedna prawdziwa albo dwie prawdziwe, albo trzy prawdziwe, albo cztery). Punkt zostanie przyznany tylko wówczas, gdy zaznaczone są wszystkie i wyłącznie prawdziwe opcje, czyli gdy nie jest zaznaczona żadna błędna odpowiedź.

Przypominamy, że to jest test próbny. Ten test możecie rozwiązywać wiele razy. W tym teście nie ma ustawionego limitu czasu.

W teście zastosowano sekwencyjną metodę nawigacji.

Życzymy Wam powodzenia!


Załącznik ($a)