Próbna wersja testu

Próbna wersja testu

by Andrzej Zykubek -
Number of replies: 0

W naszym serwisie konkursowym opublikowaliśmy próbną wersję testu. Analogiczne pytania (oczywiście jeśli chodzi o formę) pojawią się w wersji właściwej testu, we środę, 21 kwietnia br.

Zasady rozwiązywania testu i punktacja:

  • Jest to test wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu wykluczona jest tylko taka możliwość, że żadna odpowiedź nie jest poprawna.
  • Za każde pytanie można otrzymać 0 pkt. lub 1 pkt.
  • Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną otrzymuje się 0 pkt.
  • Za odpowiedź poprawną zostaje przyznany 1 pkt. niezależnie od tego, ile właściwych opcji odpowiedzi jest w danym pytaniu (może być jedna prawdziwa albo dwie prawdziwe, albo trzy prawdziwe, albo cztery). Punkt zostanie przyznany tylko wówczas, gdy zaznaczone są wszystkie i wyłącznie prawdziwe opcje, czyli gdy nie jest zaznaczona żadna błędna odpowiedź.

Życzymy Wam powodzenia!

Prosimy, aby osoby, które nie uzupełniły danych w swoim profilu (regon i nazwa szkoły) dopełniły tego obowiązku.